Asomercat     História

     Qui som?

     Junta

     LLibre Blanc
    Informació     > Noticies

     > Noves Normatives

     > Inspeccions

     > Proveïdors Associats

    Mercats     > Mercats Associats

     > Dies de Mercat

     > Notes de Premsa

     > Àrea Privada


PROVEÏDORS MATERIAL
Professionals al seu servei


Productes Ofertats per a tots els nostres associats.

Balances

Balances amb tiquet Portàtils
Balances Programables


Registradores

Registradores Portàtils
Registradores
   


Registradores Tàctils i Terminals Punt de Venda

Registradores Tàctils
Terminals Punt de Venda


Calaixos

Calaixos Manuals
Calaixos Eléctrics


Paper de Registradores i Balances

Paper Tèrmic
Paper Eléctra


Ordinadors
Ordinadors i Impressores


Portàtils

Portàtils
Netbooks


Proximament :

Parasols
Taules