Asomercat     História

     Qui som?

     Junta

     LLibre Blanc
    Informació     > Noticies

     > Noves Normatives

     > Inspeccions

     > Proveïdors Associats

    Mercats     > Mercats Associats

     > Dies de Mercat

     > Notes de Premsa

     > Àrea Privada


LLIBRE BLANC
LLibre blanc del comerç no sedentari


Us presentem el Llibre Blanc del comerç no sedentari a Catalunya que, de manera exhaustiva, recull les dades referents a l’oferta de mercats a l’aire lliure, el seu lloc de celebració, la freqüència, els sectors d’oferta, l’ocupació, la normativa aplicable, els hàbits de consum dels seus clients i tota la informació rellevant per tal d’oferir una imatge fidel de la importància d’aquest canal de comercialització tan antic i tradicional i, alhora, actual i amb opcions de futur.

Efectivament, el mercat a l’aire lliure compleix actualment unes funcions d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en preu, dinamització del municipi, punt de trobada dels ciutadans...

Hi ha, també, un seguit de reptes plantejats per assegurar a aquest canal un futur d’èxit que requereixen l’esforç dels propis marxants, però també de les administracions públiques -principalment els Ajuntaments i la Generalitat-: cal impulsar la millora contínua en l’oferta del producte, en la seva presentació, en la qualitat de servei. Però també cal vetllar per l’entorn físic on es desenvolupa l’activitat, tant pel que fa a la seva ubicació com pel que fa a la seva configuració i instal·lacions; i també caldrà promoure un alt nivell de capacitació dels marxants, posant al seu abast eines de formació adequades.

Serveixi, doncs, aquest Llibre Blanc com a fonament i punt de partida d’un treball que haurem de fer plegats, aportant cada part el màxim esforç per aconseguir la projecció dels mercats a l’aire lliure en les condicions d’oferta que donin resposta òptima als gustos i les necessitats d’una demanda cada cop més exigent i amb més opcions.

Enllaç llibre blanc en .pdf (14.58 Mb) ->