Asomercat     História

     Qui som?

     Junta

     LLibre Blanc
    Informació     > Noticies

     > Noves Normatives

     > Inspeccions

     > Proveïdors Associats

    Mercats     > Mercats Associats

     > Dies de Mercat

     > Notes de Premsa

     > Àrea Privada


QUI SOM ?
Que fem i per que servim?


Som una entitat que dona facilitats a tots aquells associats que necessitin d'ajuda legal o técnica en referencia als Mercats no sedentàris.

Amb l'ambició de ser la millor associació sense ànim de lucre, col·laborem sovint amb les administracions que treballen en aquest àmbit, aportant coneixement i la cerca d'una alternavia comercial de qualitat i èxit en el teixit dels pobles i ciutats del nostre territori.

COL·LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS

Principalment col·laborem amb molts Ajuntaments de Catalunya per tal de facilitar les tasques relacionades amb la inauguració i funcionament de mercats no sedentaris. Per exemple participem en moltes activitats de gran importància per els Ajuntaments com són :

      · Canvis d'emplaçament de venda no sedentària.
      · Distribució de parades en el territori disponible.
      · Assessorament estratègic sobre assortiment i qualitat.
      · Administració del mercat.
      · Canvis d'ordenament legislatiu.
      · I d'altres necessitats dels mercats.

A continuació fem una breu descripció de la nostra activitat en 12 Ajuntaments, tot i que la llista és molt més llarga. Per exemple, hem col·laborat o col·laborem ambs els següents :

      · Arenys de Munt
      · Badalona
      · Blanes
      · Breda
      · Calella
      · Canet de Mar
      · La Garriga
      · Les Franqueses
      · LLoret
      · Malgrat
      · Martorelles
      · Mataró
      · Montòrnes Sud
      · Palau de Plegamans
      · Premia de Dalt
      · Premia de Mar
      · Valldoreix
      · Vic

MEDIS TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

Asomercat compta amb un gran nivell de profesionalitat dels seus membres tant pel que fa als aspectes comercials i estratègics. Tenim gran experiència, coneixement i resultat d'èxit en l'aplicació de polítiques que afavoreixen la qualitat de l'oferta dels mercats, l'enfocament al consumidor i l'adaptació en preus als diferents contextes conjunturals que la venda no sedentària de productes d'ús quotidià comporta.

Aquest nivell de coneixement del mercat ve donat, en gran part, perquè formen part del mateix en primera persona en les nostres activitats professionals. Una altre part, no menys important, és que comptem amb el suport de profesionals de diferents àmbits de l'economia (gestoria administrativa, assegurances, fiscalitat, gestión de transport, laboral, etc..), el dret i les noves tecnologies (Balances, registradores, calaixos, ordinadors, portàtils, consumibles, etc...).

Si convé ampliar aquesta xarxa de suport per qualsevol raó, Asomercat ampliarà el seu suport a traves de les empreses o entitats que son properes a la implantació del mercat, i que pugui correspondre a una nova activitat.

PROPOSTES DE TASQUES DE DIFUSIÓ, PUBLICITAT, CAPTACIÓ DE MARXANTS I MILLORA DE LA QUALITAT.


Asomercat té gran coneixement sobre la realitat dels marxants i paradistes en tot l'àmbit català per les raons de confiança que es demostren en la incorporació de nous associats. Per tant, estem molt qualificats per a poder realitzar una activitat de captació de parades que succeix de forma natural en tots els mercats i ocasionalment per raons excepcionals, degut a canvis de titularitat de la gestió, remodelació de las ubicaciones físiques, etc...

La millor porposta per la difusió d'un nou mercat i el treball per la qualitat, es basa en l'interés que es desperta en els marxants, que com empresaris que són, també desitgen tenir èxit en la seva activitat econòmica. Si un mercat cuida el seu assortiment afavorint la qualitat i la frescor del productes, tindrà part del seu èxit assegurat, i l'esforç que s'ha de demanar als marxants per tal de que es mantingui aquesta combinació de preu-qualitat-frescor-productes nous té un efecte d'atracció a través del boca-boca dins el sector com a mostra del interès en participa en un mercat que triomfa.