Asomercat     História

     Qui som?

     Junta

     LLibre Blanc
    Informació     > Noticies

     > Noves Normatives

     > Inspeccions

     > Proveïdors Associats

    Mercats     > Mercats Associats

     > Dies de Mercat

     > Notes de Premsa

     > Àrea Privada


JUNTA
Composició de la junta d'Asomercat


La Junta d'Asomercat està creada amb membres que viuen i treballen en l'àmbit dels mercats no sedentaris per tal de poder assessorar de forma més directe i poder solucionar i gestionar els mercats de forma més coherent, amb unes idees i coneixements totals de la situació diària dels mercats.

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA :

President:

Vicepresident :

Secretari :

Tresorer :
Jose Antonio Puigvert

Jose Mercado

Cristobal Agüera

Miguel Rodriguez