Asomercat     História

     Qui som?

     Junta

     LLibre Blanc
    Informació     > Noticies

     > Noves Normatives

     > Inspeccions

     > Proveïdors Associats

    Mercats     > Mercats Associats

     > Dies de Mercat

     > Notes de Premsa

     > Àrea Privada


CALAIXOS MANUALS
profesionals al seu servei.


Calaixos d'Apertura per Botó Manuals

M-33
- 330 x 415 x 90 mm.
- 4m/3B
- Color Negre.
- Botó a la part superior Frontal Dreta.


MA-410
- 405 x 423 x 98 mm.
- 8M/4B
- Color Negre.
- Botó a la part Superior Frontal Dreta.